Materiale info

Varmforzinkning

Varmforzinkning er en af de bedste former for korrosionsbeskyttelse
Lang holdbarhed, et minimum af vedligeholdelse og en optimal driftsøkonomisk løsning

Der findes næppe nogen bedre form for korrosionsbeskyttelse end varmforzinkning.

Under processen renses emnet for fedt, olie, glødeskaller, rust og andre urenheder, inden det nedsænkes i ca. 450 grader varm zink. Herved opstår der en legering mellem jern og zink, og dermed en meget tæt og fastsiddende beskyttelse af emnet der er så stærkt, at konstruktionen kan transporteres og håndteres uden, at zinken bliver beskadiget.

Når emnet er blevet varmforzinket, bliver det kvalitetskontrolleret for at sikre kunden det optimale resultat.

I det rette miljø medfører den stærke vedhæftning mellem zink og stål at varmforzinkede emner har utrolig lang holdbarhed og kun kræver et minimum af vedligeholdelse i levetiden.

Grafisk ser processen således ud

Ikke-navngivet

En effektiv logistik er vigtig

Vi overfladebehandler hver uge flere tusinde emner hos DOT. Det stiller store krav til planlægning og logistik – specielt når vi har et mål om at kunne afhente, behandle og aflevere de fleste emner igen inden for 48 timer.

Logistikken starter i det øjeblik vores kunde bestiller afhentning af emner til overfladebehandling. Når materialerne ankommer til vores produktionsanlæg, aflæsses de i varemodtagelsen. Her bliver de kontrolleret og registreret, før de sendes videre til affedtning, afsyring, skylning, flusbehandling, tørreovn og endelig i zinkbadet og til efterfølgende kvalitetskontrol.

Mange emner transporteres videre herfra til malerafdelingen, hvor stålkonstruktionens overflade slibes for eventuelle ujævnheder, inden den påføres mellemmaling og topmaling, naturligvis under behørig kontrol for at sikre den optimale kvalitet.

Ranlak håndterer al pulverlakering inden for elektronik-, maskin- og møbelindustrien.

Et godt valg

Pulverlakering er et meget attraktivt valg, når der kræves en teknisk, økonomisk og kvalitetsmæssig god løsning i forhold til almindeligt malerarbejde.

Vi løser både små og store opgaver, så længe størrelsen ikke overskrider vores dimensioner. Blandt andet maler vi branddøre, butiksinventar, armaturer, kabinetter, samt et utal af emner til møbelindustrien. Ligeledes udføre vi mange enkeltstående specialopgaver.

Der er kort sagt Næsten ingen grænser for, hvad vi kan løse.

Effektiv proces

Pulverlakering er en yderst effektiv proces til overfladebearbejdning af metaloverflader, som enten skal farves eller beskyttes mod korrosion eller andre miljøfaktorer.

Som forbehandling anvender Ranlak jernfosfatering med demineraliseret vand, der slutskylles.

fterfølgende tørres emnerne, inden de bliver elektrostatiske pulverlakeret i lukket malerkabine, hvorefter produkterne bliver færdighærdet i ovn.

Efter afkøling nedtages emnerne for montering og pakning efter dit ønske.

Flere fordele

Fordelen ved pulverlakering er, at der opnås en slagfast overflade samtidig med, at man opnår den mest miljøvenlige lakering, da der ikke bruges opløsningsmidler i produktionen.

Derudover har Ranlaks malerkabiner absolutfilter, der sikrer, at alle rest partikler ikke udledes i luften.

Blandt de væsentligste fordele ved pulverlakering kan nævnes:

  • Ridse- og slagfast
  • Frit farvevalg med et bredt udvalg af glans
  • Fantastisk vejrbestandighed
  • Ekstrem høj korrosionsstabilitet
  • Emner er klar til brug straks efter afkøling

Ranlaks opgaver udføres i et kontrolleret miljø, og vores dygtige medarbejdere sikrer altid et flot og holdbart resultat.

Vores priser er yderst konkurrencedygtige sammenlignet med kvalitet, finish og ikke mindst holdbarhed.

Forchromning er en overfladebehandlingsproces, hvorved metalemner påføres en metallisk overfladebelægning af først nikkel og dernæst chrom.

Belægningerne udfældes i vandige opløsninger (elektrolytter) af hhv. nikkel- eller chromsalte, idet metalionerne reduceres til en metallisk belægning på emneoverfladen ved hjælp af en ydre strømkilde.
Midtjydsk Fornikling udfører forchromningen på emner, der er ophængt på stativ (ophængsgods).
Forchromning – eller dekorativ forchromning, som behandlingen undertiden også kaldes – er et belægningssystem, hvor nikkelbelægningen udgør langt størstedelen af lagtykkelsen.
Chrombelægningen udfældes i meget beskeden lagtykkelse, normalt 0,3-1 μm, således at nikkelbelægningens overflade dækkes, og der opnås en lys, metalblank og dekorativ overflade.
Fornikling udføres på små emner (tromlegods), og anvendes overvejende funktionelt.
Overfladerne fremstår let gullige i forhold til forchromning.
Fornikling anvendes undertiden som eneste behandling, men nikkeloverfladerne har dårlig bestandighed mod anløbning ved påvirkning fra luftforurening, salte, fingeraftryk mm., og overfladen bliver forholdsvis hurtigt mat og, afhængig af forureningens art, ofte mørkskjoldet. Dette undgås ved forchromning, da chrombelægningen har en megetkorrosionsbestandig overflade, der bevarer et blankt og dekorativt udseende i lang tid, selv under mere korrosive forhold.

Andre chromarter
Alternativer til den kendte forchromning/fornikling, som er blank og skinnende i overfladen, er satinforchromning/-fornikling – også kaldet perleglans eller velour – samt matforchromning/- fornikling. Disse overfladers egenskaber og holdbarhed svarer til henholdsvis forchromning og fornikling. Inden produktion af disse overflader anbefales det at bestille en referenceprøve hos Midtjydsk Fornikling, da der kan være visuelle forskelle ved brug af forskellige overfladeleverandører.
Nedenstående information oplyser om belægningernes egenskaber og anvendelse, og vejleder i bestillingen af forchromning.
Anvendelsesdata for belægningerne
Nikkel (Ni): Smeltepunkt 1453°C
Molvægt 58,7 g/mol
Vægtfylde 8,9 g/cm3
Max. anvendelsestemperatur
for nikkel: 400°C
Chrom (Cr):
Smeltepunkt 1890°C
Molvægt 52,0 g/mol
Vægtfylde 6,9-7,2 g/cm3
Max. anvendelsestemperatur for chrom: 450°C
Tab af glans ved temperatur over 260°C i luft
Specifikation af forchromning
Bestilling af forchromning foretages ifølge standarderne DS/EN ISO 1456 eller DIN 50967. Standarderne omfatter basismetallerne jern/stål, kobber, kobberlegeringer, zink og aluminium og angiver en række mulige belægningskombinationer i forhold til brugsmiljø, der er angivet ved miljøklasserne 0-4.

Rustfrit stål er en stor gruppe materialer, der alle har det til fælles, at hovedelementet er jern (deraf ”stål”), og indholdet af krom (Cr) er 10-12 % eller derover. Udover krom og jern kan stålet indeholde en stor vifte af andre legeringselementer, der alle har til formål at forbedre enten de mekaniske og / eller korrosionsmæssige egenskaber for stålet.

Det lavest legerede af alle rustfri stålkvaliteter (f.eks. EN 1.4003) indeholder kun 10,5 % krom og resten jern og blev opfundet helt tilbage i 1912. Allerede i 1913 fandt man i Tyskland på at tillegere nikkel af hensyn til de mekaniske egenskaber, og i 1920 opdagede man, at tillegeringen af selv små mængder molybdæn (Mo) gavner korrosionsbestandigheden gevaldigt. De ”syrefaste” ståltyper var født. Rustfrit stål kan efter krystalstruktur opdeles i hovedgrupper: